Tietosuojaseloste

Tarjouspyyntö

1. Rekisterinpitäjä 

Tokeen Liikenne Oy

Yhteystiedot:
Aarporankatu 21 
33840 TAMPERE 

Aihtiantie 3 
35300 ORIVESI 
tokee@tokee.fi
(03) 335 2355

2. Yhteyshenkilö

Hannu Tokee
(03) 335 2355
tokee@tokee.fi

3. Rekisteröidyt 

Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Käsittelemme henkilötietoja: 
• rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• suostumuksen perusteella, jolloin kysymme etukäteen saammeko käyttää tietoja esimerkiksi markkinointiin 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
• asiakassuhteen hoitaminen 
• palveluistamme kertominen 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää tiedot ostetuista palveluista.

Sen lisäksi asiakasrekisteri sisältää seuraavat perustiedot: asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Rekisteri sisältää myös matkavarausta tarkentavia tietoja, kuten matkan ajankohdan, varauspäivän, syntymäajan, muun matkaseurueen nimet ja syntymäajat sekä muut asiakkaan antamat lisätiedot matkasta.

Muiden kuin henkilöasiakkaiden osalta asiakasrekisteri sisältää lisäksi: yrityksen nimi, yhteyshenkilön yhteystiedot, y-tunnus, verkkolaskuosoitteet


6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tokee@tokee.fi 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tai kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

  • • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
  • • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
  • • asiakkaalta itseltään sähköpostilla

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Sen sijaan luovutamme tietoja luotettaville yhteistyöyrityksillemme (esim. matkanjärjestäjät, hotellit, laivayhtiöt). Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Asiakastietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamina.

9. Käsittelyn kesto 

  • • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 
  • • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

10. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle työntekijälle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

13. Tietosuojaselosteen ja rekisterikuvauksen päivitys

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Uusin versio on julkaistu verkkosivuillamme. Sen voi tarkistaa säännöllisesti verkkosivuillamme vieraillessa.

Evästeet

Tokeen Liikenne Oy:n verkkosivustoilla käytetään evästeitä tämän selosteen mukaisesti. Selosteesta saat käsityksen siitä, miksi evästeitä käytetään, miten niitä käytetään ja miten voit itse hallita niiden käyttöä.

1. YLEISTÄ TIETOA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Käytämme evästeitä ymmärtääksemme paremmin kävijöidemme käyttäytymistä sivustolla ja tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen. Lisäksi käytämme evästeitä parantaaksemme markkinointiamme ja kehittääksemme verkkosivustoamme.  Evästeiden avulla haluamme esimerkiksi nopeuttaa ja sujuvoittaa sivuston toimintaa sekä kehittää sitä entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan. Emme käytä evästeitä käyttäjien henkilökohtaisen tiedon keräämiseen tai sen välittämiseen kolmannelle osapuolelle.

2. MITÄ EVÄSTEITÄ KÄYTÄMME JA MITEN?

GOOGLE ANALYTICS

Käytämme Google Analyticsia kerätäksemme tietoja siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustojamme. Keräämme tietoja varmistaaksemme, että sivusto palvelee asiakasta mahdollisimman kattavasti ja mitä voimme kehittää.

Google Analytics tallentaa tietoja siitä, millä sivuilla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. 

3. EVÄSTEIDEN HALLITSEMINEN 

Voit hyväksyä, poistaa tai kieltää kokonaan evästeiden käytön selaimessasi. Huomaathan, että evästeiden käytön kieltäminen voi rajoittaa sivuston toimivuutta ja käyttökokemustasi. Asetukset ovat erilaiset eri selaimissa, joten niiden muuttamiseen voit perehtyä esimerkiksi käyttämäsi selaimen ohje-osiossa.